sobota 16. prosince 2017

Jádro 24.6.2017

Zápis z šedesátého osmého jaderného setkání (24. 6. 2017)

Přítomni: Elner, Kalibera, Klíma, Pátý
Omluven: Březina, Musil


Zabývali jsme se následujícími tématy:

1. Po shrnutí si dojmů a pocitů (vlastních i z e-mailů od členů) z celoklubového setkání 20. května 2017 v Galerii Vinohradská, jsme se po delší vzájemné diskuzi shodli, že je ještě několik dalších pořadů, které bychom rádi vlastní činností zviditelnili a ocenili, a proto vypracujeme další reflexi dalších pořadů napříč Českým rozhlasem (mimo stanici Plus). Do této druhé reflexe bude samozřejmě opět zapojena celá členská základna klubu.

2. Potěšil nás pozitivní ohlas na plán uskutečňovat celoklubová setkání častěji, potvrdili jsme si proto cíl uspořádat v tomto roce ještě jedno velké setkání a to na přelomu listopadu a prosince. Přesný termín a program dohodneme v průběhu podzimu.

3. Zabývali jsme se možnostmi rozšiřování členské základny i jádra.


Zapsal: David Klíma

Žádné komentáře:

Okomentovat